We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more about our Privacy Policy.

I got it!

Organisation
Slovenia
Non-profit sector

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana, Slovenia

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva ( gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage in krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

Jamnikarjeva 101

1000 Ljubljana

Slovenia

00386 (0)1 320 30 00

Login to display

Featured organisers

Századvég Konjunktúrakutató Zrt.

For-profit sector, Hungary, 6 events

META Group SRL

For-profit sector, Italy, 1 events

Acumen Public Affairs

For-profit sector, Belgium, 13 events

Academy of European Law (ERA)

Non-profit sector, Germany, 714 events

European Fund Management Consulting OÜ

For-profit sector, Estonia, 76 events

Similar organisers in Slovenia

Centre for European Perspective

Non-profit sector, Slovenia , 2 events

International School for Social and Business Studies

Non-profit sector, Slovenia , 1 events

Association for rural development LAZ

Non-profit sector, Slovenia , 1 events

Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto

Non-profit sector, Slovenia , 0 events

Jozef Stefan Institute

Non-profit sector, Slovenia , 6 events

GEA College - Faculty of Entreprenurship

Non-profit sector, Slovenia , 5 events

University of Ljubljana Faculty of electrical engineering

Non-profit sector, Slovenia , 0 events